Disclaimer

Disclaimer voor www.janvangils.nl

Jan van Gils, publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen voor particuliere en niet-commerciĆ«le doeleinden.

Jan van Gils behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jan van Gils spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jan van Gils nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Jan van Gils. KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jan van Gils, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke onderdelen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laat hier weten wat je van deze site vind